Stalo se

Kdo jsme?

Jsme lidé různého věku, různých profesí i různých životních názorů a postojů, které spojuje jedna událost – byli jsme v nesprávný čas na nesprávném místě. Konkrétně – v létě 2012 v pražské realitní kanceláři Century 21 Reality 21. My poškození v roli prodávajících jsme se v lednu 2013 zorganizovali a dále postupujeme ve shodě. Výsledkem našich aktivit jsou mimo jiné i tyto webové stránky.
Tyto webové stránky slouží k informování všech poškozených, novinářů zajímajících se o naši kauzu, franšízantů Century 21, kteří jsou naší kauzou zasaženi, ale také široké veřejnosti, kterou chceme upozornit na nástrahy českého realitního a advokátního trhu.

Čerstvé zprávy o vývoji této kauzy najdete v sekci „Novinky“.


Co se stalo?

Realitní kanceláři Century 21 Reality 21 jsme svěřili prodej svých nemovitostí. Za tuto službu jsme zaplatili provizi ve výši desítek až stovek tisíc Kč. V té nejelementárnější rovině lze náš problém popsat jedním souvětím: Do realitní kanceláře Reality 21 Century 21 jsme my klienti přišli každý se svou nemovitostí k prodeji, z realitní kanceláře odcházíme bez nemovitosti a bez peněz.

Realitní kancelář svým klientům sice slibovala, že je provede „celým obchodním procesem rychle, bezpečně a k jejich spokojenosti“, nás však dovedla k výsledku, kdy nemáme ani prodávanou nemovitost, ani peníze za ni. Ano, přestože jsme nedostali zaplaceno, byly námi prodávané nemovitosti převedeny na kupující, se kterými se nyní přeme o vlastnické tituly. Na vině však nejsou ani oni: Peníze, které kupující zaplatili, totiž zpronevěřil advokát Miloš Vlasák, jemuž byly svěřeny do advokátní úschovy.

Century 21 Reality 21 považuje tuto událost za náš soukromý problém. S tím však nesouhlasíme: Miloše Vlasáka realitní kancelář uváděla jako svého zaměstnance a jeho služby zahrnovala do služeb, které jsme si u ní objednali. Realitní kancelář ignorovala dřívější projevy nespolehlivosti advokáta a ani později, v průběhu odhalení zpronevěry, naše zájmy účinně nebránila. Tím, že nás řádně a včas o vzniklé situaci neinformovala, nám znemožnila, abychom učinili právní kroky, které by v některých případech mohly vést k záchraně peněz či nemovitostí.


Kolik je poškozených a jaká je škoda?

Zmíněnou událostí bylo poškozeno přes 50 klientů realitní kanceláře Reality 21 Century 21. Celková výše škody dosahuje cca 70 milionů Kč. Tyto zpronevěřené finanční prostředky nebyly Policií nalezeny.


Jak k tomu došlo?

Realitní kancelář nám nabídla komplexní služby při prodeji našich nemovitostí. V souladu s tím její makléři našli pro naše nemovitosti zájemce o koupi a zajistili vypracování kupních smluv a smluv týkajících se vypořádání kupní ceny. Pro úschovu peněz po dobu převodu v katastru nemovitostí jsme byli odkázáni k Miloši Vlasákovi, který byl realitní kanceláří prezentován jako člen jejího „právního oddělení“ a který prováděl pro potřeby jejích klientů tzv. advokátní úschovu. Tato služba p. Vlasáka byla zahrnuta v provizi, kterou od nás Reality 21 inkasovala. Kupující strany složily peníze za nemovitosti na schovatelský účet advokáta Vlasáka, který však prodávajícím stranám peníze za nemovitosti nevyplatil. Svěřené peníze zpronevěřil – na Vlasákových dvou advokátských účtech zbylo 131 a 124 korun. Realitní kancelář, která s advokátem Vlasákem sídlila v jednom domě a jejíž jednatel Petr Kouba byl Vlasákův přítel, si prý ničeho nevšimla.


Co to pro nás znamená?

Popsaná událost obrátila nám, našim rodinám i našim přátelům život naruby. Pro většinu z nás byla prodávaná nemovitost nejcennějším rodinným majetkem a její prodej byl součástí plánů řešit další bydlení nebo jinou naléhavou životní situaci. Naše finanční ztráta má pro mnohé z nás dalekosáhlé až likvidační dopady. Někteří z nás se ocitli bez bydlení, jiní bez možnosti splatit dluhy atp. Každému z nás tato událost způsobila velmi závažné životní komplikace. V řadě případů způsobila i zdravotní kolaps.

Navíc stát – který se rozhodl mezi prodejem a krádeží nerozlišovat – po nás i v této situaci žádal uhradit daň z převodu nemovitostí. Byli jsme tak přinuceni uhradit daň z „prodeje“, která se v některých případech vyšplhala až na stovky tisíc Kč.

Realitní kancelář Century 21 Reality 21 se od počátku provalení aféry prezentovala tak, že je na naší straně a že nám chce pomoci vzniklou situaci řešit. Ve skutečnosti však od nás dala ruce pryč. Velmi rychle vyšlo najevo, že nově najatý právník realitní kanceláře, který nám měl být v těžké situaci nápomocen, byl spíše člověkem majícím za úkol odradit nás od kroků, které bychom mohli vést proti realitní kanceláři.

Mnozí z nás jsou nyní právně zastoupeni, což nám způsobuje další nemalé finanční náklady.


Kdo za to může?

Proč nemůžeme souhlasit s tvrzením, že veškerá odpovědnost za naši škodu přísluší jenom a pouze advokátu Vlasákovi, který se zpronevěry přímo dopustil? Tak jednoduché to není – vzniklou událost je totiž potřeba vidět a hodnotit v širších souvislostech. Více o tom v naší sekci „Jak to vidíme my“.


Co tvrdí Century 21 Reality 21 a „mateřská“ Century 21?

Realitní kancelář Century 21 Reality 21 má za to, že jsme byli okradeni člověkem, který s ní sice spolupracoval, za jehož činy však nijak neručí. Podle jejího názoru jsme s advokátem Vlasákem podepsali smlouvy o úschově finančních prostředků, které jsou v naší situaci jedinými relevantními právními podklady.
Century 21 Reality 21 zkrátka odmítala jakékoli vlastní pochybení, nikdo si ničeho nekalého nevšiml, nikdo za nic nemůže. Tuto verzi však odmítl soud a činí Reality 21 za způsobenou škodu odpovědnou (viz Policie a Soudy).
Ani mateřská Century 21 (tedy franšízor – subjekt, který drobným realitním kancelářím za úplatu propůjčuje své jméno, aby tak vypadaly větší a spolehlivější) s námi nechce mít nic společného. Společnost Reality 21 sice nosí její jméno, to prý však Century 21 k ničemu nezavazuje, neboť právně vzato je Reality 21 samostatný podnikatelský subjekt. Century 21 tak vlastně argumentuje stejně, jako argumentovala Reality 21 stran svého vztahu k advokátu Vlasákovi. Century 21 si nicméně uvědomuje „zásadní komplikace“, které nám v důsledku jednání advokáta Vlasáka vznikly. Mrzí ji také, a podle všeho především, že bylo v celé věci poškozeno jméno Century 21 a že její české odnoži po několika letech naší kauzy zbývá sotva půlka.

Komentáře jsou uzavřeny.