PROTI BEZPRÁVÍ 21, s.r.o.

V dubnu 2015 část okradených klientů realitní kanceláře v reakci na nepříznivý vývoj situace založila společnost „PROTI BEZPRÁVÍ 21, s.r.o.“ – IČ 03991814. Právním zástupcem společnosti je Mgr. Michal Bielecki – advokát, který dlouhodobě zastupuje významnou část poškozených klientů. Smyslem a účelem tohoto kroku je vymožení našich pohledávek po realitní kanceláři Reality 21, po jejím tehdejším jednateli Petru Koubovi, a také po pojistiteli realitní kanceláře – pojišťovně Generali.

JAK?
Deset poškozených rodin se rozhodlo spojit své nároky na náhradu škody proti realitní kanceláři u jednoho subjektu tak, aby bylo možné o nárocích na náhradu škody rozhodnout co nejekonomičtěji – tzn. při jediném řízení a s jediným dokazováním. Tito klienti tedy založili společnost PROTI BEZPRÁVÍ 21 a své nároky vůči Reality 21 Century 21 do této společnosti soustředili. Poté společnost PROTI BEZPRÁVÍ 21 přistoupila k soudnímu vymáhání pohledávek.

ŽALOBY K SOUDU

1/ Společnost PROTI BEZPRÁVÍ 21 podala civilní žalobu o náhradu škody proti Reality 21 Century 21 a u soudu uspěla. Dle pravomocného rozsudku je Reality 21 povinna uhradit náhradu škody ve stylové výši 21 milionů, k tomu ještě úrok a náklady řízení. Jelikož Reality 21 svou povinnost nesplnila a částku neuhradila, nyní na ni probíhá exekuce.

2/ V návaznosti na pravomocný rozsudek, kterým je Reality 21 povinna uhradit nám 21 milionů, podala společnost PROTI BEZPRÁVÍ 21 civilní žalobu proti Petru Koubovi o zaplacení 21 milionů, a to z titulu ručení jednatele společnosti za závazek Reality 21. Soudní řízení probíhá.

3/ V návaznosti na pravomocný rozsudek, kterým je Reality 21 povinna uhradit nám 21 milionů, podala společnost PROTI BEZPRÁVÍ 21 civilní žalobu proti pojišťovně Generali o zaplacení 21 milionů. Tuto částku žádáme jako pojistné plnění za škodu, kterou nám Reality 21 prokazatelně způsobila. Bohužel soudní spor jsme prohráli – soud rozhodl, že i když nám Reality 21 škodu způsobila a i když je pojištěná, tak poškození nemají nárok na odškodnění od pojišťovny.

PROČ?
Reality 21 byla po propuknutí aféry vyzývána poškozenými klienty, aby jim nahradila škodu. Svěřili jsme realitní kanceláři své nemovitosti k prodeji a neobdrželi jsme za prodané nemovitosti peníze. Naše příběhy a policejní vyšetřování nás přitom vedou k přesvědčení, že ne vše probíhalo v této realitní společnosti tak, jak by se na seriózního obchodníka patřilo. Proto realitní kancelář viníme ze způsobené škody. Odškodnění jsme se však ani po letech nedočkali, Reality 21 naše případy považuje za standardně provedené obchody. Někteří poškození klienti se tudíž rozhodli pro společný postup a v květnu 2014 podali proti Reality 21 insolvenční návrh. Tento návrh byl soudem zamítnut – nikoliv však proto, že by Reality 21 za naše škody neodpovídala. Důvodem zamítnutí byla potřeba rozsáhlého dokazování, které prý insolvenčnímu soudu nepřísluší. Tento soud nás tak odkázal na klasické občanskoprávní řízení. Protože ale právní řád v České republice neumožňuje podat jednu hromadnou žalobu, musel by každý z nás podat proti Reality 21 samostatnou žalobu a zaplatit soudní poplatek v řádu statisíců korun na osobu. Ve chvíli, kdy se z Reality 21 Century 21 stala prázdná skořápka, stal se tento postup nemyslitelným.

NÁŠ POSTOJ
Nově vzniklá společnost PROTI BEZPRÁVÍ 21 je největší síť okradených klientů CENTURY 21. Jako klienti Century 21 Reality 21 jsme očekávali kvalitní služby, za které jsme zaplatili nemalé provize. Namísto toho jsme se dočkali okradení – sice advokátem Vlasákem, avšak za dohledu Reality 21, která jej vydávala za svého zaměstnance a která jeho služby zahrnovala do služeb vlastních. Že se dosud nikdo nezaobíral širší (tj. nejen trestní) spoluodpovědností Reality 21 za sedmdesátimilionovou zpronevěru, ke které došlo doslova za jejími dveřmi, považujeme za nepřijatelné. Odmítáme, aby zpackané policejní vyšetřování bylo v této záležitosti posledním slovem. Máme stále dost sil a zabráníme tomu, aby byl největší realitní skandál v České republice zameten pod koberec. V 21. STOLETÍ ani CENTURY 21 neobhájí nehoráznost svého jednání a neserióznost své donedávna největší pobočky.

Komentáře jsou uzavřeny.