„NAŠI“ MAKLÉŘI

Představujeme vám makléře Reality 21, kteří tehdy byli „při tom“. Na místě je připomenout, že makléři za nám poskytnutou „službu“ dostali od Reality 21 zaplaceno, neboť nám Reality 21 za zpackané obchody nevrátila provize. Jsou to tedy i makléři, kdo vydělal na našich obchodních případech. Případech, které šéf makléřů Pavel Kouba považoval za „standardní“ a jimž zbytek světa včetně policie a soudců říká „krádež“.

Adamová  
Bartoš Pavel poté makléř CENTURY 21 Premium
Břečka Milan poté makléř CENTURY 21 Premium
Drda  
Hrabě  
Hubáček Karel poté makléř CENTURY 21 Premium
Hylská Slavka poté makléř CENTURY 21 Premium
Kapustyan  
Kareš Jaroslav poté makléř CENTURY 21 Premium
Klenovcová Věra poté makléř CENTURY 21 Premium
Krček Eduard poté makléř CENTURY 21 Premium
Krýslová  
Křupka Martin poté makléř v realitní kanceláři HOME 4 PEOPLE
Lešo Ondřej poté makléř CENTURY 21 Premium
Málek Robert poté makléř Reality Wrightová & Partner
Matějková Lenka poté makléř Fincentrum Reality
Nádaždyová Eva  
Sabadošová Jana  
Slavíček Tomáš poté makléř CENTURY 21 Premium
Stach Lukáš poté makléř CENTURY 21 Premium
Tichá Hana poté makléř CENTURY 21 AZ Reality
Turek Jiří poté makléř CENTURY 21 Premium
Wrightová Martina poté majitelka a makléř Reality Wrightová & Partner

Netvrdíme, že makléři, které uvádíme na tomto seznamu, jsou vždy osobně zodpovědní za naše škody. Byli však u toho, když nás jejich kolega Mgr. Miloš Vlasák sedící ve vedlejší kanceláři okrádal ve velkém. Těsnost jejich vztahu k advokátovi Vlasákovi byla různá a různá byla možná i příležitost rozpoznat, co podivného že se to v Reality 21 děje. Někteří možná nevěděli o ničem, někteří zase o lecčem, o osudech svých klientů nakonec věděli samozřejmě všichni. Slušnost se omluvit a vzdát se odměny za zprostředkování „prodejů“, které mnohé z nás přivedly na mizinu, nenašel nikdo. 

V této sekci vyhlásíme čas od času „našeho makléře měsíce“, kterému se budeme věnovat podrobněji.


„Náš“ makléř měsíce března 2016: RK Premium

Březen 2016 představuje ve Velké realitní loupeži výrazný zlom – poškození klienti uspěli u soudu s žalobou o náhradu škody proti Reality 21 – tehdejší největší franšíze Century 21. Tato franšíza se přetransformovala do realitní kanceláře Premium a v původním personálním složení jede dál, jako by se nic nestalo. Je ironií osudu, že ve stejném měsíci, kdy poškození u soudu uspěli, vyhlašuje společnost Century 21 jako kancelář měsíce právě franšízu Prémium! Tím potvzuje, jak nemožně a nezodpovědně se světová jednička v České republice chová.

Když už tedy světová jednička Century 21 vyhlásila realitní kancelář Prémium kanceláří měsíce, rozhodli jsme se tentokrát namísto jednotlivého makléře měsíce vyhlásit celou realitní kancelář – „naší“ realitní kanceláří měsíce je RK Premium.

O RK Premium lze říci, že jde o bývalou Reality 21, jenž je nyní odsouzená k náhradě škody ve výši 21 milionů Kč. Premium sama sebe prezentuje takto: „Realitní kancelář CENTURY 21 Premium nabízí rychlý a pohodlný způsob pronájmu, prodeje, či koupě nemovitostí za pomoci týmu zkušených realitních makléřů.“ My dodáváme, že těmi zkušenými realitními makléři jsou většinou právě ti makléři, kteří byli u toho, když jejich klientům vznikly milionové škody v Reality 21. Za zmínku však stojí především ti bezskrupulózní, kteří po novém nátěru pokračují v původním složení dál. Konkrétně jde o tyto makléře Reality 21, kteří změnili odstín zlatého saka a bez skrupulí ve franšíze Prémium pokračují dál: Pavel Bartoš, Milan Břečka, Karel Hubáček, Slavka Hylská, Jaroslav Kareš, Věra Klenovcová, Eduard Krček, Ondřej Lešo, Tomáš Slavíček, Lukáš Stach, Jiří Turek.

Speciální pozornost zaslouží Radka Vajo – tato osoba vedla spolu s Petrem Koubou franšízu Reality 21 a tato franšíza pod jejich vedením způsobila klientům milionové škody. Stejná Radka Vajo nyní vede kancelář Premium s Petrem Koubou za zády. Radka Vajo byla ředitelkou Reality 21, nyní je jedatelkou Preumium. Třeba ale budou mít klienti této realitní kanceláře větší štěstí, než jsme měli my.


 „Náš“ makléř měsíce června 2014: Pavel Bartoš

Dalším makléřem, který si zaslouží zvláštní pozornost, je pan Pavel Bartoš. I tento makléř byl převeden z Reality 21 do nástupnické kanceláře Premium. Čím je pan Bartoš výjimečný? Mimo jiné i tím, že je výše škody jeho klientů rekordní. Svému klientovi Jiřímu Novotnému poskytl služby, během kterých tento klient přišel o 8 milionů korun, a jeho rodina tím byla finančně zlikvidována. Pan Bartoš přitom v průběhu této transakce prokázal mimořádně vysokou dávku oddanosti realitní kanceláři: přestože kvůli problémům s vyplácením úschov Reality 21 ukončila 22. 8. s advokátem Vlasákem spolupráci, pan Bartoš transakci svých klientů v této době nezastavil, klienty nevaroval, naopak – nechává v září (2 týdny po ukončení spolupráce) kupujícího poslat na Vlasákův účet 4,5 milionu korun a poté odnáší dokumenty k převodu na katastr nemovitostí. Zda šlo o pouhou nedbalost, čirou bezohlednost či záměr se lze na tomto místě jen dohadovat.

I dalšího svého klienta doprovodil Bartoš na cestě k výjimečně vysoké škodě. Pana Průšu (kupující strana) nechal tento makléř poslat na účet Vlasáka přes 5 milionů korun, přičemž pro tuto transakci obstaral smlouvy v takové kvalitě, v níž se je Katastr nemovitostí rozhodl neakceptovat. K převodu nemovitosti tak nedošlo a ožebračen byl tentokrát kupující.

Provize za transakce si makléř Bartoš rozhodl ponechat. Zda to nepovažuje ani zpětně za chybu, se nám nepodařilo zjistit, neboť nám pan Bartoš na naše zaslané otázky neodpověděl. Jediné jeho vyjádření tak nacházíme na oficiálních stránkách Century 21 Premium: „K spokojenosti Vás provedu celým případem od počátku do konce.“


„Náš“ makléř měsíce května 2014: Ondřej Lešo

Podle oficiálních stránek RK Century 21 Premium Ondřej Lešo v Century 21 ČR působí od samého počátku její existence. V našem příběhu je jeho role přinejmenším kontroverzní. Jednoho ze svých klientů, který vyjádřil své znepokojení stran bezpečnosti vypořádání kupní ceny, písemně ujišťoval o tom, že zpronevěra nepřipadá v úvahu a že RK každý případ zabezpečuje pojištěním. Jeho klient o své peníze posléze bez náhrady přišel. Svého belgického klienta v jiném případě navedl ke složení zálohy 3.400.000,- Kč na účet advokáta Miloše Vlasáka, aniž by tuto transakci zajistil jakoukoli smlouvou. Ke složení peněz vyzval svého klienta pouze na základě potvrzení o existenci účtu advokáta Vlasáka. I tento klient Ondřeje Leša o své finanční prostředky přišel.

Ondřej Lešo podle všeho s podvodným advokátem Vlasákem výborně vycházel. Vlasák „prodal“ za 1000 Kč panu Lešovi (resp. Lešově firmě Vision 21 s.r.o.) luxusní automobil Chrysler, a to v době, kdy již byl reálně (z pohledu insolvenčního zákona) v úpadku. Jako věřitelé proto žádáme o navrácení tohoto automobilu do majetkové podstaty konkurzu Miloše Vlasáka. Za hubičku získaný automobil pan Lešo odmítl vydat, proto insolvenční správkyně podala na Lešovu firmu incidenční žalobu, kde se mj. píše: „Je nesporné, že dlužník (tj. Vlasák) převedl vlastnictví k vozidlu na žalovaného (Lešova Vision 21) za toliko symbolickou cenu 1.000,- Kč a zároveň převodem vlastnického práva k vozidlu prominul žalovanému dluh ve výši 250.000,- Kč. Přitom tak učinil v době, kdy již nebyl schopen dostát svým závazků. Žalovanému (Lešově Vision 21) musel být úmysl dlužníka se zřetelem k okolnostem uzavření kupní smlouvy zcela jistě znám, již s ohledem na sjednanou výši kupní ceny a prominutí dluhu.“ (více: https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=8924845 )

Když zrovna makléř Lešo nepomáhá sobě, pomáhá svým klientům – tak se alespoň praví na jeho oficiálním profilu – prodávat i pronajímat nemovitosti.
Ondřeje Leša jsme oslovili a nabídli mu prostor k vyjádření (formou odpovědí na dotazník). Na naši nabídku neodpověděl.

Komentáře jsou uzavřeny.