NOVINKY

Jednatel Reality 21 Century 21 Petr Kouba před soudem

Po našich postupných a dosti složitých právních krocích se části poškozených podařilo postavit před soud bývalého jednatele společnosti Reality 21 Petra Koubu osobně, kterého považujeme spoluodpovědného za „Velkou realitní loupež“. Žalobu PROTI BEZPRÁVÍ 21 x PETR KOUBA o 21 milionů s příslušenstvím jsme podali v srpnu 2016 k Obvodnímu soudu pro Prahu 4 pod spisovou značkou 21 C 228/2016. Soudní řízení se zdá být nekonečné, ani po třech letech není rozhodnuto. Další jednání je nařízeno na 25.3.2020.

Petr Kouba jakožto jednatel společnosti v r. 2012 nepostupoval s péčí řádného hospodáře. Dle pravomocného rozsudku nám společnost Reality 21 dluží náhradu škody 21 milionů s příslušenstvím. Protože je ale nyní Reality 21 v platební neschopnosti a převedena na bílého koně, nelze tuto pohledávku exekučně vymoci. Před soudem se domáháme rozhodnutí, dle kterého Petr Kouba jako tehdejší jednatel ručí za závazek společnosti REALITY 21 a je tudíž povinen jej uhradit.

8.2.2020


Otevřený dopis poškozených premiérovi Babišovi

V reakci na skutečnost, že politické špičky v čele s předsedou vlády ČR Andrejem Babišem vstoupily do kauzy poškozených v H Systému, ozýváme se i my. Naše kauzy jsou si velmi podobné – v obou případech jde o velký realitní podvod na obyčejné lidi, v obou případech nebyly ukradené peníze nalezeny a nebyl případ řádně objasněn ani po mnoha letech. Proto se i my – oběti Century 21 – obracíme na pana Babiše OTEVŘENÝ DOPISEM: Dopis Babišovi.pdf

Tato naše aktivita se ihned dočkala ohlasu v mnoha médiích.

Premiér Babiš nám na náš dopis odpověděl, ale jeho odpověď nás nepotěšila. Ve svém sdělení nijak nepřipouští žádnou pomoc ani nám, ani obětem H-Systému. Krom toho umanutě trvá na svém dřívějším stanovisku, že daň z krádeže (resp z převodu nemovitosti) nám nemohl prominout, neboť dle zákona toto lze pouze v mimořádných případech. Krádež bydlení však evidentně premiér nepovažuje za mimořádnou události. Co k tomu dodat…
ODMÍTAVÁ ODPOVĚĎ PREMIÉRA BABIŠE:
Odpověď Babiše.pdf

27.8.2018


(Ne)odškodnění

Ačkoliv generální ředitel Century 21 Milek veřejně prohlašuje, že Century 21 okradené klienty částečně odškodnila, ve skutečnosti je tomu právě naopak: NIKDO NÁS DOSUD NEODŠKODNIL!!!

Zkrátka vedení Century 21 lže až se panu řediteli od úst práší… naposledy v Hospodářských novinách dne 28.6.2018.

Skupina poškozených klientů se v červenci 2018 hromadným dopisem obrátila na redakci Hospodářských novin s žádností, aby tato nehoráznost byla uvedena na pravou míru. Šéfredaktor Hospodářských novin nám sice potvrdil, že se věcí bude zabývat, ale poté odkoukal chování Century 21 a přestal s námi komunikovat. Redakce nám nic neodpověděla a záležitost nijak nenapravila ani nevyřešila.

24.8.2018


Soud s pojišťovnou Generali o 21 milionů

Po našich postupných a dosti složitých právních krocích nastala v r. 2016 situace, kdy část poškozených klientů postavila před soud pojistitele Reality 21 Century 21, totiž pojišťovnu Generali. Reality 21 byla pojištěna u Generali na odpovědnost za škodu. A když škodu způsobila, tak Generali odmítla pojistné plnění vyplatit. Reality 21 Century 21 je za naši škodu hmotně odpovědná z důvodu svých pochybení, jak to potvrzuje i pravomocný rozsudek (Jedná se o částku 21 miliónů s příslušenstvím a jde o pohledávky deseti z nás, kteří se sdružili do společnosti PROTI BEZPRÁVÍ 21, s.r.o.). Proti realitní kanceláři již roky marně vedeme exekuci (R21 je zcela nemajetná), navíc jjsme přistoupili k soudnímu vymáhání pojistného plnění právě od jejího pojistitele, neboť realitní kancelář měla v době vzniku škody platné pojištění profesní odpovědnosti.
Proběhl soud s pojišťovnou Generali o pojistné plnění za náhradu našich škod, od nichž všichni dávají ruce pryč – včetně Generali. Žalobu PROTI BEZPRÁVÍ 21 x GENERALI POJIŠŤOVNA řešil Obvodní soud pro Prahu 2. Čekali jsme řádné projednání, kterého jsme se však nedočkali. Hned po prvním jednání překvapivě soud naši žalobu zamítl – beztoho, aby se věcí vůbec podrobněji zabýval, bez závěrečných řečí, bez možnosti přednést důkazy. Rychlost zamítnutí nás zaskočila. Průběh dosavadního soudního řízení považujeme za pofiderní a nespravedlivý. Pochopitelně jsme se proti rozsudku odvolalli, avšak i odvolací soud potvrdil zamítnutí žaloby.

Tento soudní spor je významným signálem v souvislosti s připravovanou novou právní úpravou pro realitní podnikání, která realitním kancelářím ukládá povinnost uzavřít pojištění profesní odpovědnosti. Právě náš soudní spor ukazuje, že toto pojištění klienty v případě vzniku škody neochrání, ale bude jen dalším povinným klamáním spotřebitelů. Bohužel soudy realitnímu trhu vzkazují, že ani v případě prokazatelného pochybení realitní kanceláře nemá poškozený klient nárok na plnění od pojišťovny – tedy poškozenému klientovi nijak nepomůže, že jeho realitní kancelář je pojištěna. Pojištění odpovědnosti realitních kanceláří nefunguje!

20.8..2018


Advokát Vlasák definitivně odsouzen na 8 let

Soudy uzavřely jednu kapitolu kauzy rozsáhlé zpronevěry a po letech konečně pravomocně odsoudily bývalého advokáta Miloše Vlasáka na 8 let vězení. Mgr. Vlasák nastoupil do vězení v lednu 2018. Vlasák má dále rozsudkem nařízeno uhradit okradeným lidem škodu, kterou způsobil. Je však velmi málo reálné, že se tak stane.

Soud nijak nevyřešil, kam zmizely zpronevěřené peníze. Nezabýval se ani zkoumáním spoluviny dalších osob (málokdo přitom věří tomu, že by takový zločin bylo možné provést bez vhodného zázemí) – pouze soud konstatoval, že otázka účasti Century 21 Reality 21 zůstává nezodpovězena, avšak slovy soudkyně: „kde není žalobce, není ani soudce“.

Pro poškozené je samozřejmě dobrá zpráva, že advokát Vlasák skončil ve vězení. Celý případ tím ale není zdaleka uzavřen. Od jeho začátku považujeme za nejdůležitější rozkrýt celé pozadí této gigantické zpronevěry. Stále to vnímáme tak, že Vlasák je v celém případu „malá ryba“ a nikdo nás dosud nepřesvědčil o opaku.

6.6.2018


Arogance Century 21

Ačkoliv je úspěch každé franšízové realitní sítě – tedy i úspěch Century 21 – podmíněn jejím dobrým jménem, Century 21 se i nadále chová sebevražedně, když se ani v nejmenším nesnaží vzniklou situaci vyřešit. Pět let bezohlednosti ji stálo většinu někdejší síly. Již dávno přitom nejde jen o to, že se my, poškození, nenecháme zastrašit ani umlčet a že ani zub času nás nepřiměje boj proti bezpráví vzdát. Podstatné nyní je, že svoji politiku Century 21 nezměnila dokonce ani v situaci, kdy má deset poškozených rodin sdružených do společnosti PROTI BEZPRÁVÍ 21 v ruce pravomocný rozsudek, že tehdejší největší franšíza Reality 21 odpovídá za škodu ve výši 21 milionů. Century 21 tak dnes může opravdu jen těžko věrohodně hlásat, že se svou kauzou nemá nic společného.

Pasivní postoj Century 21 se jeví jako iracionální a také jako bezohledný vůči vlastním franšízantům i vlastním makléřům, kteří naši kauzu nezavinili, a přesto musejí nést břemeno velké realitní loupeže. Prostě proto, že spojili své jméno s pošpiněnou značkou Century 21. Takové už je franšízingové podnikání, jehož nevýhodou je, že jeden (v tomto případě Reality 21 pod vedením Petra Kouby a Radky Vajo) to může zkazit všem. Na sdílené identitě staví Century 21 svůj byznys; my jsme odhodláni jí dokázat, že toto pouto platí nejen v časech dobrých, ale i zlých. Stále platí, že PROTI BEZPRÁVÍ 21 je největší síť okradených klientů CENTURY 21.

Od začátku upozorňujeme na to, že fenomenální loupež není proveditelná bez fenomenálních pracovních podmínek. Advokát Miloš Vlasák byl organickou součástí Reality 21, a ta zase požívala prestiže a třpytu „světové“ Century 21. Její „zlatý standard“ jsme pocítili na vlastní kůži: od prvního dne se k nám, svým klientům, otočila zády.

19.4.2017


Reality 21 prohrála soud o náhradu škody a nyní je v exekuci

Část poškozených klientů podala prostřednictvím nově vzniklé společnosti PROTI BEZPRÁVÍ 21 žalobu proti Reality 21 o náhradu škody a uspěla. Obvodní soud pro Prahu 1 vynesl v březnu 2016 rozsudek, dle kterého je Reality 21 povinna zaplatit náhradu škody ve výši přes 21 milionů korun a náklady řízení ve výši cca 1,3 miliony korun.

Zcela poprvé soud rozhodoval o spoluzodpovědnosti realitní kanceláře Reality 21 Century 21. Nyní máme konečně černé na bílém, že Reality 21 odpovídá za škodu, ke které došlo při Velké realitní loupeži. Od samého počátku naší kauzy zpochybňujeme výklad, dle kterého veškerou zodpovědnost nese advokát Vlasák sám a konečně se ukázalo, že náš výklad byl pravdivý.

Soudem přiznané pohledávky poškozených klientů soustředěné do společnosti PROTI BEZPRÁVÍ 21 nebyly zaplaceny. A tak poškozeným klientům nezbylo než podat proti tehdejší realitní jedničce Century 21 Reality 21 exekuci (ta byla zahájena v červnu 2016). Světová jednička se chová gangstersky: tehdejší největší franšíza, která způsobila astronomickou škodu, byla vyškrtnuta ze sítě Century 21, poté její makléři i se svými zakázkami převedeni do pobočky Century 21 Premium. Následně byla Reality 21 převedena na bílého koně a veškerý majetek byl ze společnosti vyveden.

Zdálo by se, že poškození klienti nemají mnoho šancí na úspěch při vymáhání svých soudem přiznaných pohledávek. Avšak není tomu tak…

18.7.2016


Insolvenční řízení proti Reality 21

Máme za to, že realitní kancelář způsobila nám – svým klientům – škodu (někomu v řádu statisíců, jinému v řádu milionů korun), a tuto škodu dosud nenahradila ani nenavrhla žádnou akceptovatelnou dohodu o narovnání. Proto jsme se rozhodli proti realitní kanceláři postupovat soudní cestou. Na financování tohoto řízení jsme uspořádali finanční sbírku a v květnu 2014 byl podán insolvenční návrh, kterým jsme se domáhali zjištění úpadku a prohlášení konkurzu na majetek společnosti Reality 21, ve kterém jsme hodlali své pohledávky uplatnit. Insolvenční řízení probíhalo za hojné účasti médií. Detail řízení:
https://isir.justice.cz/isir/ueu/evidence_upadcu_detail.do?id=309cd5e5-ea60-4990-b7b3-76c3e150abf9

Insolvenční soud bohužel náš návrh zamítl s tím, že nebyly naše pohledávky vůči R21 prokázány. Podali jsme tedy odvolání, o kterém rozhodoval Vrchní soud v Praze. Ani v odvolacím řízení jsme neuspěli. Soud neříká, že jsou naše nároky neoprávněné, tvrdí ale, že proces jejich ověřování je příliš složitý a že mu taková práce nepřísluší. Byli jsme odkázáni na tzv. nalézací řízení vyvolané občanskoprávními žalobami, které by musel podat každý zvlášť – tedy 50 rodin by muselo podat individuální žaloby, každý by zaplatil soudní poplatek v řádu statisíců Kč, 50x by u soudu proběhlo stejné dokazování. Teprve pak bychom měli právo vrátit se zpět k insolvenčnímu soudu a domáhat se úpadku Reality 21. U soudu jsme argumentovali tím, že je pro nás cesta občanskoprávních žalob prakticky nedostupná: Individuální civilní žaloby jsou neskutečně drahé a navíc než by soudy proběhly, z Reality 21 by zmizel veškerý majetek. A my bychom měli jen draze vysouzené nedobytné pohledávky. Vzhledem k této  praktické nedosažitelnosti občanskoprávního řízení máme za to, že soud insolvenční měl připustit širší dokazování.

Soud nás dokonce odsoudil k zaplacení nákladů protistrany, což považujeme vzhledem k odůvodnění usnesení (nikoli neexistence, ale nejasnost existence pohledávek) za krajně neetické: jako bychom měli být finančně trestáni za to, že se snažíme vymoci si spravedlnost soudní cestou! V kontextu toho těžko můžeme soudu uvěřit jeho prohlášení, že je mu to líto.

6.3.2015


Trestní věc Reality 21 a Petr Kouba

Na základě mnoha trestních oznámení Policie ČR podezírala právnickou osobu Reality 21, s.r.o. a jejího jednatele Petra Koubu z trestného činu podvodu. Vyšetřování vedla kapitánka Bc. Zavadilová – bohužel dost formálním způsobem. Policie dostatečně neprověřila finanční toky mezi advokátem Vlasákem a realitní kanceláří. Vyšetřování vykazuje i další závažné nedostatky. I přesto Policie vydala  usnesení, kterým bylo trestní stíhání zastaveno. Odůvodnění tohoto rozhodnutí je skandálně neprofesionální, vybrané části výpovědí vyslýchaných osob jsou prezentovány jako pravda, aniž by bylo provedeno dokazování. Toto samozřejmě jako poškození nemůžeme akceptovat – proto několik z nás proti odložení trestní věci podalo stížnost s odkladným účinkem.

Dozorující státní zástupce Mgr. Vladimír Mužík naše stížnosti shledal jako důvodné a usnesení o odložení trestní věci zrušil. Policejnímu orgánu zároveň uložil, aby o věci podezření ze zločinu podvodu znovu jednali a znovu rozhodli.

Vyšetřovatelka se ke spisu vrátila, nicméně znovu rozhodla věc tak, že případ odložila. Nové usnesení o odložení je po formální stránce „vylepšené“, avšak po věcné stránce prakticky shodné s původním. Tedy i proti tomuto usnesení někteří poškození podali stížnost – opět s odkladným účinkem. Tentokrát však státní zástupce Mužík naše stížnosti odmítl a potvrdil odložení. Rozhodnutí je pravomocné. Policie je toho názoru, že Reality 21 žádný zločin nespáchala.

Přestože jsme v Reality 21 přišli o milionové částky, a to zpronevěrou spáchanou člověkem s touto kanceláří velmi úzce – obchodně i osobně – provázanou, Policie dala přednost o pozadí této zpronevěry raději příliš nepřemýšlet. K advokátu Vlasákovi od začátku přistupovala jako k osamělému hrdinovi.

15.10.2014


Komentáře jsou uzavřeny.